Guestbook

18. верасень 2015, 18:53 / Tagalog language
Love Peace Joy

Thank you dear holy mother Mary,for makeing it possible for me to come to Medjugorie i hope you call me back once more i give you my heart,

Catherine, United Kingdom
10. ліпень 2014, 15:10 / Tagalog language
amateure knudson courcelle
slutsmy saran extensive gucci sunglasses 2010 gucci sunglasses 2010 autophosphorylate sviju marxism prada clear sunglasses prada clear sunglasses codemasters peracid reitired dotel lysaker interpolymer veals gucci sunglasses 2009 gucci sunglasses 2009 ahoskie alayna genzsch monestrous dickering kisangani hermes jypsiere bag hermes jypsiere bag
Alkawlils, Cape Verde
25. кастрычнік 2012, 16:28 / Tagalog language
rUshohn Article Category
Ddfamd customized nfl jerseys cheap Dmuidv customized nfl jerseys Pxwerz customized nfl jerseys Aokpja http://www.nflcustomizedjersey.com/
Hitalaply, Romania
20. сакавік 2011, 23:53 / Tagalog language
Pasasalamat Sa Tulong at Panalangin
Mahal na Ina namin, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat ng tulong sa amin. Mama Mary pinapanalangin ko po sa inyo ang mga bansang nagkaroon ng kalamidad, tulungan mo po sila ang kanilang bansa, ang mga nawalan ng tahanan, nawalan ng mahal sa buhay, mga nasaktan. Mahinto na rin po sana ang radiation na kumakalat sa Japan at sa mga katabing bansa nito.  Pinapanalangin ko din po sa inyo ang katahimikan sa gitnang silangan, tulungann nyo po na magkaroon ng katahimikan sa mga bansa duon at sa lahat ng bansa sa mundo.
Mahal na Ina pinapanalangin ko din po sa inyo ang aming pamilya, tulungan mo po sila, mga kapatid ko, mga pamangkin, kamag-anak at kaibigan.  Bigyan nyo po ng liwanag ng isip ang kapatid namin, tulungan nyo po siya at ang pamilya niya.
Mahal na Ina, tulungan mo din po ako sa bansang kinalalagyan ko ngayon, tulungan mo po na maayos ang papel na inaasikaso ko para sa pamilya namin, marami pong salamat Mahal Na Ina Namin at hindi mo kami pinababayaan. Ikaw lang po ang Aming Ina, marami pong salamat sa inyo at sa Panginoong Jesukristo.
Edna, Philippines
22. кастрычнік 2010, 17:50 / Tagalog language
salamat Po
Mahal na Berhen,

kami po ay nag papasalamat sa pang araw araw na amng gawain  ay naging malusog kami at matahimik na pamumuhay .. ipnag darasal po namin ang amingmga  mahal sa buay na yumao na .. nawa'y makamtam nila ang wlang hangang buhay at kaparawaran samga knilang üag kamali sa buhay ..mahal na paginoon , dingin mo po kami, kawaay mo pa ang mga may sakit.. tagapin  mo po sila sa inyong bisig .. at doon ay madama nila sila ay hindi nga iisa.? ng pasalamat po kami ng sa maramng beses namin sa padalaw sa mahal na lupa ..ipag darsal mo po kami na sana'y makarating kami ng maayos sa inyon minahal na lugar . maraming salamat po  Grosjean
Nenita Grosjean, Swaziland
17. сакавік 2010, 22:28 / Tagalog language
ilayo sa karamdaman at kahirapan
mahal naming ina, ipanalangin mo kami laban sa anomang kahirapan tinatamasa ng aming lugar, tulungan mo kaming mabawasan ang mga sakit na dumadapo sa amin lalo na ang mga may edad na. sana po malinawan pa ang aming mga pagiisip na mapalapit pa sa inyo at tuluyan na maniwala sa inyo at sa ano mang nais ninyong iparating sa amin bago dumating ang araw ng itinakda mong palatandaan sa amin, maraming salamat po at maging sa Iyong anak na si Hesus.  
Lamberto Daroya, Philippines

Guestbook

This guestbook is not a place to initialize dispute or start to criticize beliefs and opinions of others.

Posts with dubious religious ideas, argumentation and "preaching", promotion and other questionable content might be deleted.

Problematic posts, especially these which will be found as possible cause of starting dispute might result in automatic and manual prevention of submission of further posts and/or deleting previous posts.

Exceedingly long posts might be shortened or deleted.

  • Note: The fields marked by * are mandatory and must be filled
  • The rest fields are not mandatory and can be left empty.
  • Your e-mail address and city will not be displayed in the guestbook
 


 

 


For God to live in your hearts, you must love.