14 Videos Messagio di Medjugorje - 25 aprile 2014

Medjugorje Message - April 25, 2014

Slovenčina - Posolstvo 25. apríl 2014

Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2014 [O]

Drahé deti! Otvorte svoje srdcia milosti, ktorú vám Boh dáva skrze mňa ako kvet, ktorý sa otvára teplým lúčom slnka. Buďte modlitbou a láskou pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Boha a jeho lásky. Som s vami a za všetkých vás sa prihováram u svojho Syna Ježiša a milujem vás nesmiernou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.