17 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - August 25, 2014 - 25 agosto 2014

Čeština - Poselství, 25. srpna 2014

Poselství z Medžugorje, 25. srpna 2014 [O]

Drahé děti! Modlete se na moje úmysly, protože Satan si přeje zničit můj plán, který mám zde a ukrást vám mír. Proto, dítka, modlete se, modlete se, modlete se, aby Bůh skrze každého z vás mohl působit. Ať budou vaše srdce otevřená Boží vůli. Já vás miluji a žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

For God to live in your hearts, you must love.