12 Videos Medjugorje Message - January 25, 2014

Messaggio, 25 gennaio 2014

Polski - Orędzie, 25. styczeń 2014r.

Orędzie iz Medziugorje, 25. styczeń 2014r. [O]

Drogie dzieci! Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby światłość waszej modlitwy miała wpływ, na tych których spotykacie. Umieśćcie Pismo Święte na widocznym miejscu w waszych rodzinach i czytajcie je, aby słowa pokoju popłynęły w waszych sercach. Dziatki, modlę się z wami i za was, abyście z dnia na dzień stali się jeszcze bardziej otwarci na wolę Bożą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.