14 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - July 25, 2013 - 25 luglio 2013

Slovenčina - Posolstvo 25. júl 2013

Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2013 [O]

Drahé deti! S radosťou v srdci vás všetkých pozývam, aby ste žili svoju vieru a dosvedčovali ju srdcom a príkladom v každej podobe. Deti moje, rozhodnite sa byť ďaleko od hriechu a pokušenia; nech je vo vašich srdciach radosť a láska k svätosti. Ja vás, deti moje, milujem a sprevádzam vás svojím príhovorom pred Najvyšším. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.