14 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - July 25, 2013 - 25 luglio 2013

Čeština - Poselství, 25. července 2013

Poselství z Medžugorje, 25. července 2013 [O]

Drahé děti! S radostí v srdci vás všechny vybízím, abyste žily svoji víru a abyste o ní svědčily srdcem i příkladem v každé podobě. Rozhodněte se, dítka, že budete daleko od hříchu a pokušení, a ať ve vašich srdcích je radost a láska ke svatosti. Já vás, dítka, mám ráda a provázím vás svojí přímluvou před Nejvyšším. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

For God to live in your hearts, you must love.