Posolstvá z Medžugoria

Posolstvo, Medžugorie, 8. marec 1984 [O]

"Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie! Drahé deti, vy vo farnosti sa obráťte! To je moje druhé želanie. Tak sa budú môcť obrátiť aj všetci tí, čo sem budú prichádzať. "

Posolstvo, Medžugorie, 1. marec 1984 [O]

"Drahé deti! Túto farnosť som si vybrala zo zvláštneho dôvodu a chcem ju viesť. S láskou ju ochraňujem a želám si, aby všetci patrili mne. Ďakujem vám, že ste dnes večer prišli. Želám si, aby ste tu boli so mnou a s mojím Synom stále vo väčšom počte. Každý štvrtok vám poviem zvláštne posolstvo. "
   
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.