Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Shqip)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
254 / 29   145 / 28 E   97 / 28 Dhe
89 / 28 Ju   82 / 29   79 / 26 Me
69 / 26 Për   66 / 24   40 / 24 Jeni
37 / 16 Do   36 / 22 I   33 / 14 Ka
33 / 29 Bij   30 / 15 T’Ju   29 / 19 Mi
26 / 15 Këte   26 / 14 Një   25 / 22 Dashur
24 / 16 Unë   23 / 17 Bijt   21 / 19 Sime
20 / 15 Hyjit   20 / 13 Hyji   19 / 10 Nuk
18 / 10 Është   17 / 16 Nga   17 / 15 Jam
17 / 17 Thirrjes   16 / 14 Ftoj   16 / 12
 
Count Word   Count Word   Count Word
16 / 10 Tim   15 / 12 Përmes   15 / 12 Gjithë
15 / 15 Faleminderit   14 / 9 Zemrat   14 / 12 Mos
13 / 13 Përgjigjur   13 / 11 Tuaja   12 / 10 Edhe
12 / 8 Shumë   12 / 9 Si   11 / 11 Sot
11 / 8 Tek   10 / 9 Kohë   10 / 9
10 / 7 Birin   10 / 9 Juaj   9 / 7 Ta
9 / 7 Im   9 / 9 Tij   9 / 7 Por
9 / 6 Keni   9 / 4 Dëshëroj   9 / 7 Biri
9 / 6 Se   8 / 6 Tuaj   8 / 8 Zemra
8 / 8 Falënderoj   8 / 7 Jush   8 / 7 Dashtun
 
Count Word   Count Word   Count Word
8 / 6 Jetë   8 / 7 Dashurisë   8 / 8 Zemren
8 / 7 Mund   8 / 6 Zemër   8 / 6 Madh
7 / 5 Thënë   7 / 5 Lutuni   7 / 4 Mirjana
7 / 6 Mirjanën   7 / 6 Zoja   7 / 6 Hyjin
7 / 4 Drejt   7 / 6 Kështu   6 / 6 Prej
6 / 5 T’I   6 / 3 Vertetë   6 / 5 Gjithëve
6 / 5 Ata   6 / 6 Dashuri   6 / 6 Harroni
6 / 6 Suaj   6 / 5 Dashurinë   5 / 5 Qellim
5 / 5 Vetëm   5 / 5 Pa   5 / 4 Le
5 / 3 Nënë   5 / 4 Frikë   5 / 4 Dritë
 
Count Word   Count Word   Count Word
5 / 5 Parë   5 / 5 Shfaqurit   5 / 5 Hiresh
5 / 5 To   5 / 5 Birit   5 / 3 Jeten
5 / 5 Larg   5 / 5 Jepni   5 / 4 Sepse
5 / 1 Doni   5 / 4 Gëzim   5 / 4 Kur
5 / 3 Dashuninë   5 / 4 Mbi   4 / 4 Sëbashku
4 / 3 Na   4 / 4 Apparitions   4 / 2 Te
4 / 2 Ndër   4 / 3 Fund   4 / 2 Rriteni
4 / 4 Lutja   4 / 3 Jetën   4 / 4 Duke
4 / 4 Kanë   4 / 4 Zemres   4 / 4 Bekoj
4 / 4 Dashurie   4 / 4 Lutjes   4 / 3 Njihni
 
Count Word   Count Word   Count Word
4 / 4 Hapur   4 / 1 Vërtetë   4 / 3 Ndihmoj
4 / 4 Bekimin   4 / 4 Jem   4 / 3 Ndaj
4 / 4 Janë   4 / 4 Mirë   4 / 4 Vet
4 / 4 Ime   4 / 1 Jini   4 / 3 Lutje
4 / 1 Krahët   4 / 2 A   4 / 3 Meshtarët
4 / 3 Ai   4 / 2 Shpirt   4 / 3 Tokë
4 / 4 Udhën   3 / 3 Gëzimin   3 / 3 Vështirë
3 / 3 Dashuria   3 / 3 Besim   3 / 3 Mëkati
3 / 3 Dorë   3 / 1 Mal   3 / 3 Madhe
3 / 2 Bijtë   3 / 2 Shihni   3 / 2 Pastër
 
Count Word   Count Word   Count Word
3 / 2 Gjithmonë   3 / 3 Mënyrë   3 / 3 Paqë
3 / 3 Sa   3 / 3 Jenë   3 / 3 Jezusit
3 / 3 Amshueshme   3 / 3 Ndiqni   3 / 3 Përsëri
3 / 2 Vij   3 / 3 Mia   3 / 3 Mesazhet
3 / 3 Duhet   3 / 3 Time   3 / 2 Mue
3 / 3 Bekojë   3 / 3 Tuej   3 / 2 Konvertohuni
3 / 3 Asht   3 / 2 Udhëheq   3 / 3 Shpirtin
3 / 3 Secilin   3 / 3 Falenderoj   3 / 2 Kjo
3 / 3 Konvertim   3 / 3 Shelbimit   3 / 2 Kishte
3 / 2 Rrugës   3 / 1 Saj   3 / 3 Udhëhequr
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25 Janar 2007 [O]  till the latest message of 2 Janar 2018 [O]


For God to live in your hearts, you must love.