Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
4381 / 358 Con   3816 / 315 Các   2317 / 318 Mẹ
1432 / 310   1352 / 305 Của   1135 / 21 C
970 / 335 Cho   836 / 264 Yêu   703 / 262 Cầu
633 / 262 Với   630 / 280 Trong   625 / 278 Hãy
621 / 21 I   608 / 248 Nguyện   587 / 222 Sự
546 / 237 Chúa   519 / 22 M   513 / 201
493 / 21 T   488 / 22 Ng   488 / 189 Thánh
485 / 214 Những   471 / 21 N   466 / 256 Gọi
449 / 166 Ngài   442 / 210 Để   439 / 193
394 / 194 Một   386 / 21 Nh   385 / 306 Ơn
 
Count Word   Count Word   Count Word
382 / 180 Tình   367 / 238 Lời   349 / 245 Đã
332 / 145 Tới   329 / 145 Sẽ   329 / 110 Tử
326 / 175 Người   323 / 300 Cám   322 / 23 U
316 / 145 Không   309 / 190 Qua   305 / 179 Kêu
294 / 124 Thương   291 / 161 Sống   282 / 157
281 / 181 Tim   279 / 156 Thể   273 / 21 Th
272 / 170 Thiên   265 / 181   258 / 21 V
232 / 198 Dấu   219 / 147   217 / 151 Nhỏ
217 / 24 Y   215 / 139 Trái   209 / 124 Được
209 / 148 Cả   208 / 129 Thế   204 / 202 Đáp
 
Count Word   Count Word   Count Word
203 / 126 Từ   201 / 118 Mình   199 / 173 Nay
197 / 21 S   195 / 122 Niềm   193 / 21 L
191 / 142 Nhân   188 / 109 Đang   187 / 131 Mong
187 / 111 Ra   186 / 30 A   185 / 149 Này
183 / 22 Cac   182 / 133 Ban   179 / 117 An
179 / 124 Làm   175 / 132 Tất   174 / 94 Bình
173 / 117 Xin   173 / 121 Vui   168 / 87 Biết
164 / 112 Lòng   164 / 139 Lại   163 / 101 Bởi
162 / 136 Mirjana   157 / 144 Hôm   156 / 104 Đến
156 / 38 Me   153 / 100 Trên   152 / 92 Ơi
 
Count Word   Count Word   Count Word
151 / 100 Hồn   150 / 132 Thông   148 / 103 Hỡi
142 / 131 Điệp   140 / 93 Tâm   140 / 92 Muốn
139 / 99 Mọi   138 / 20 Ch   137 / 125 Thân
136 / 123 Mến   135 / 87 Lành   134 / 92 Như
134 / 102 Đó   131 / 97 Thời   130 / 87 Về
130 / 74 Tin   130 / 21 H   130 / 82 Nhận
127 / 103 Khi   126 / 109 Thị   125 / 71
125 / 101 Mở   121 / 86 Rằng   121 / 86 Mẫu
120 / 62 Đức   120 / 99 Nữa   117 / 90 Mời
116 / 88 Gian   116 / 83 Đường   114 / 94 Chỉ
 
Count Word   Count Word   Count Word
111 / 75    110 / 80 Ân   109 / 90 Cách
108 / 78 Thấy   106 / 80 Nơi   105 / 61 Cha
104 / 86 Dẫn   103 / 81 Sinh   101 / 71 Vào
100 / 20 Tr   99 / 57 Họ   97 / 67 Đừng
96 / 71 Cuộc   94 / 72 Rồi   93 / 61 Ngày
92 / 55 Sáng   91 / 65 Linh   90 / 43 Luôn
89 / 54 Hiện   89 / 71 Việc   88 / 70 Mang
88 / 64 Đời   88 / 70 Trở   85 / 57 Đồ
84 / 68 Do   84 / 67 Đi   83 / 68 Nhưng
83 / 65 Hơn   82 / 63 Tìm   81 / 67 Cũng
 
Count Word   Count Word   Count Word
80 / 66 Lần   80 / 60 Nhiều   80 / 43 Đau
80 / 52 Tông   79 / 69 Ước   78 / 59 Giới
77 / 63 Cải   75 / 53 Nhìn   74 / 60 Hướng
73 / 58 Theo   73 / 51 Hiểu   72 / 23 Cua
71 / 62 Nói   71 / 59 Chính   71 / 57 Nên
71 / 56 Ai   71 / 70    71 / 40 Chúng
69 / 57 Bằng   69 / 57 Hoán   69 / 48 Hy
69 / 59 Chúc   68 / 57 Cứu   67 / 51 Giúp
67 / 56 Rộng   67 / 50 Trời   67 / 48
66 / 55 Điều   66 / 51 Nhất   66 / 20 Nguy
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999 [O]  till the latest message of 2/Tháng Tám/2017 [O]


For God to live in your hearts, you must love.