Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
4467 / 364 Con   4013 / 327 Các   2462 / 330 Mẹ
1514 / 322   1427 / 317 Của   988 / 340 Cho
922 / 276 Yêu   753 / 15 C   750 / 273 Cầu
682 / 272 Với   652 / 287 Hãy   651 / 259 Nguyện
648 / 284 Trong   624 / 233 Sự   567 / 212
561 / 246 Chúa   544 / 200 Thánh   529 / 226 Những
490 / 175 Ngài   479 / 262 Gọi   473 / 204
473 / 219 Để   428 / 189 Tình   417 / 205 Một
402 / 15 I   398 / 318 Ơn   381 / 248 Lời
378 / 118 Tử   365 / 155 Tới   361 / 254 Đã
 
Count Word   Count Word   Count Word
358 / 187 Người   351 / 155 Sẽ   347 / 16 M
337 / 312 Cám   326 / 152 Không   326 / 133 Thương
318 / 170 Sống   317 / 185 Kêu   316 / 194 Qua
314 / 15 T   314 / 16 Ng   311 / 15 N
302 / 165   297 / 166 Thể   289 / 178 Thiên
282 / 182 Tim   274 / 189   246 / 15 Nh
246 / 210 Dấu   238 / 137 Thế   237 / 154
227 / 157 Cả   227 / 133 Được   225 / 145 Trái
222 / 156 Nhỏ   219 / 133 Từ   217 / 127 Mình
210 / 208 Đáp   206 / 130 Niềm   204 / 115 Đang
 
Count Word   Count Word   Count Word
201 / 150 Nhân   200 / 174 Nay   197 / 17 U
190 / 141 Tất   190 / 131 Làm   189 / 112 Ra
189 / 132 Mong   189 / 153 Này   185 / 122 An
184 / 94 Biết   184 / 135 Ban   183 / 22 Cac
179 / 98 Bình   177 / 124 Vui   176 / 120 Xin
174 / 102 Ơi   173 / 107 Bởi   171 / 146 Lại
170 / 109 Hồn   168 / 15 V   168 / 116 Lòng
165 / 139 Mirjana   161 / 105 Trên   160 / 15 Th
159 / 107 Đến   159 / 140 Thông   158 / 145 Hôm
156 / 38 Me   155 / 100 Như   153 / 101 Tâm
 
Count Word   Count Word   Count Word
152 / 105 Mọi   150 / 139 Điệp   149 / 98 Muốn
148 / 103 Hỡi   145 / 107 Đó   144 / 78
143 / 95 Lành   139 / 92 Về   139 / 87 Nhận
138 / 126 Thân   138 / 125 Mến   138 / 15 L
136 / 94 Rằng   134 / 117 Thị   134 / 93 Mẫu
134 / 100 Thời   133 / 24 A   132 / 76 Tin
131 / 15 S   129 / 103 Mở   128 / 104 Khi
128 / 67 Đức   128 / 18 Y   123 / 102 Nữa
120 / 84    119 / 92 Mời   119 / 86 Đường
119 / 97 Chỉ   118 / 90 Gian   114 / 84 Nơi
 
Count Word   Count Word   Count Word
113 / 94 Cách   112 / 62 Họ   112 / 81 Thấy
112 / 82 Ân   109 / 77 Rồi   107 / 73 Đừng
107 / 63 Cha   107 / 84 Sinh   106 / 88 Dẫn
106 / 75 Vào   103 / 77 Cuộc   102 / 49 Luôn
100 / 59 Sáng   100 / 14 Ch   99 / 65 Đồ
98 / 78 Việc   97 / 69 Linh   96 / 48 Đau
95 / 75 Trở   94 / 66 Giới   94 / 60 Tông
93 / 67 Nhiều   93 / 61 Ngày   92 / 72 Đi
92 / 57 Hiện   91 / 73 Nhưng   91 / 72 Hơn
90 / 65 Đời   90 / 71 Mang   89 / 72 Cũng
 
Count Word   Count Word   Count Word
85 / 69 Do   84 / 65 Tìm   83 / 82 
83 / 73 Ước   83 / 69 Lần   82 / 15 H
81 / 67 Chính   80 / 66 Cải   80 / 67 Nói
78 / 62 Hướng   78 / 59 Theo   78 / 55 Nhìn
77 / 54 Hiểu   77 / 64 Cứu   77 / 56 Giúp
76 / 59 Ai   75 / 61 Nên   74 / 41 Chúng
73 / 59 Rộng   73 / 61 Bằng   72 / 23 Cua
72 / 53 Trời   72 / 50 Hy   72 / 60 Hoán
70 / 14 Tr   69 / 53 Nhất   69 / 55 Thành
69 / 59 Chúc   68 / 57 Điều   68 / 56 Ý
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999 [O]  till the latest message of 2/Tháng Mười Một/2017 [O]


For God to live in your hearts, you must love.