Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
4630 / 372 Con   4121 / 332 Các   2535 / 335 Mẹ
1558 / 327   1470 / 322 Của   1014 / 348 Cho
959 / 281 Yêu   902 / 18 C   766 / 278 Cầu
701 / 276 Với   677 / 290 Trong   674 / 293 Hãy
664 / 263 Nguyện   639 / 236 Sự   592 / 216
568 / 205 Thánh   567 / 249 Chúa   561 / 230 Những
514 / 180 Ngài   484 / 264 Gọi   484 / 224 Để
483 / 207   458 / 18 I   440 / 192 Tình
422 / 208 Một   411 / 19 M   404 / 323 Ơn
394 / 123 Tử   385 / 251 Lời   377 / 160 Tới
 
Count Word   Count Word   Count Word
373 / 18 N   371 / 19 Ng   369 / 190 Người
367 / 259 Đã   365 / 18 T   350 / 156 Sẽ
344 / 156 Không   342 / 317 Cám   339 / 136 Thương
329 / 175 Sống   328 / 201 Qua   323 / 188 Kêu
314 / 171   307 / 18 Nh   304 / 169 Thể
291 / 180 Thiên   288 / 185 Tim   280 / 190
251 / 215 Dấu   250 / 142 Thế   245 / 158
236 / 136 Được   235 / 20 U   233 / 149 Trái
232 / 159 Cả   228 / 161 Nhỏ   227 / 136 Từ
222 / 129 Mình   213 / 133 Niềm   212 / 119 Đang
 
Count Word   Count Word   Count Word
212 / 210 Đáp   206 / 154 Nhân   205 / 18 V
201 / 175 Nay   198 / 135 Làm   197 / 136 Mong
196 / 156 Này   192 / 18 Th   192 / 142 Tất
192 / 96 Biết   192 / 126 An   192 / 140 Ban
191 / 114 Ra   188 / 108 Ơi   184 / 128 Vui
183 / 22 Cac   182 / 99 Bình   180 / 124 Xin
178 / 112 Bởi   175 / 110 Hồn   174 / 148 Lại
173 / 119 Lòng   172 / 110 Trên   169 / 143 Mirjana
168 / 103 Như   163 / 18 L   162 / 143 Thông
159 / 107 Đến   159 / 21 Y   159 / 146 Hôm
 
Count Word   Count Word   Count Word
157 / 108 Mọi   156 / 38 Me   154 / 101 Tâm
153 / 100 Muốn   153 / 142 Điệp   152 / 98 Lành
151 / 27 A   150 / 18 S   149 / 104 Hỡi
147 / 80   147 / 109 Đó   145 / 81 Tin
144 / 97 Rằng   142 / 128 Mến   142 / 90 Nhận
141 / 93 Về   141 / 95 Mẫu   140 / 109 Khi
139 / 127 Thân   137 / 120 Thị   136 / 101 Thời
131 / 105 Mở   129 / 68 Đức   127 / 96 Gian
125 / 104 Nữa   124 / 88    122 / 99 Chỉ
120 / 87 Đường   119 / 92 Mời   116 / 85 Nơi
 
Count Word   Count Word   Count Word
115 / 64 Họ   115 / 83 Thấy   115 / 17 Ch
114 / 95 Cách   113 / 82 Ân   112 / 51 Luôn
110 / 87 Sinh   110 / 65 Cha   110 / 78 Rồi
109 / 90 Dẫn   109 / 75 Đừng   108 / 80 Cuộc
107 / 76 Vào   106 / 50 Đau   103 / 72 Linh
103 / 68 Đồ   101 / 60 Sáng   100 / 80 Việc
99 / 70 Nhiều   98 / 63 Tông   96 / 76 Hơn
96 / 18 H   95 / 74 Mang   95 / 67 Giới
95 / 75 Trở   94 / 59 Hiện   93 / 61 Ngày
92 / 74 Nhưng   92 / 72 Đi   91 / 74 Cũng
 
Count Word   Count Word   Count Word
90 / 65 Đời   88 / 87    88 / 70 Nói
87 / 67 Tìm   85 / 69 Do   84 / 74 Ước
83 / 69 Lần   82 / 68 Chính   81 / 61 Ai
81 / 17 Tr   81 / 59 Giúp   81 / 67 Cải
80 / 56 Hiểu   80 / 61 Theo   79 / 56 Nhìn
79 / 66 Cứu   78 / 62 Hướng   77 / 56 Trời
76 / 62 Nên   75 / 63 Bằng   74 / 41 Chúng
74 / 60 Rộng   74 / 52 Hy   73 / 61 Hoán
73 / 58 Thành   72 / 60 Điều   72 / 23 Cua
70 / 54 Nhất   70 / 60 Chúc   70 / 62 Chứng
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999 [O]  till the latest message of 2/Tháng Ba/2018 [O]


For God to live in your hearts, you must love.