Průvodce Svatyní Královny Míru v Medžugorje

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Polski
"My biskupové, po tříletém komisním studiu přijímáme Medžugorje jako svaté místo, jako svatyni. To znamená, že nemáme nic proti, když někdo uctívá Matku Boží v souladu s učením a vírou církve... proto to přenecháváme k dalšímu studiu. Církev nespěchá."

Jeho Eminence Kardinál Dr. Franjo Kuharić, zagrebský arcibiskup

(Hlas Koncilu, 15. srpna 1993)

Modlitební prostory okolo farního kostela

Kaple Klanění

Kaple klanění byla postavena v roce 1991, aby poutníkům poskytnula prostor pro jejich adoraci Ježíši v Nejsvětější svátosti oltářní. Kvůli nedostatku modlitebního prostoru ve Svatyni se v ní slaví sv. mše v dopoledních hodinách v různých jazycích dopoledne, ale odpoledne je otevřena pro osobní modlitbu.

V roce 2000 byly v Kaple klanění postaveny reliéfy pěti kněží pocházejících z této farnosti, mučedníků víry, které komunisti zabili na samém konci II. Světové války.

Socha Královny Míru

Kamenná socha Královny Míru (dílo Dina Felicija z Itálie) která se stala symbolem Svatyně, byla postavena roku 1987 na náměstí před kostelem.

Zpovědnice

Díky zjevením Panny Marie, Medžugorje se stalo místem smíření, které se zvláště prožívá ve svátosti sv. zpovědi. Proto bylo u kostela v roce 1990 a v roce 2001 obnoveno, 25 zpovědnic, v kterých mají věřící denně možnost příležitost setkat se s Božím odpuštěním.

Socha sv. Leopolda Bogdana Mandiče

Bronzová socha sv. Leopolda Bodgana Mandiče, patron zpovědníků, prohlášený svatým 16.10.1983. (dílo Carmela Puzzola z Itálie), byl postaven roku 1998 v blízkosti venkovních zpovědnic.

Modlitební prostor okolo Dřevěného Kříže

Ze severozápadní strany kostela je zřízeno místo pro modlitbu okolo dřevěného kříže, kde mohou poutníci zapálit své děkovné svíčky.

Prostor pro odpočinek poutníků

Krytý prostor pro odpočinek poutníků byl vytvořen roku 2000. Za ním se nachází i umývárny a záchody.

Modlitební prostor okolo Sochy Vzkříšeného Spasitele

Na jihozápadní straně kostela, na cestě směrem k hřbitovu, byla na velikonoce roku 1998 postavena bronzová socha Vzkříšeného Spasitele (dílo slovinského sochaře Andreja Ajdiče). Okolo něho byl na velikonoce roku 2002 zřízen prostor pro osobní i skupinovou modlitbu Křížové cesty pro ty, kteří nemohou vystoupit na Križevac.

Hala pro setkání a Obraz Královny Míru

Modlitební setkání poutníků ve farnosti si vyžádala vybudování prostoru pro přednášky, modlitební setkání a mezinárodní semináře. Hala s 800 místy pro sezení byla postavena v roce 1998.

U ní se nachází obraz Královny Míru (olejomalba prof. Carmela Puzzola).

Hřbitov Kovačica

Na místním hřbitově Kovačica jsou pochování fra Slavko Barbarič a fra Križan Galič, zabit partyzány na farním úřadě, když byl pastor v Medžugorje.

 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`