Články a aktuality

2. říjen 2011 , Aktualizováno 22. listopad 2011 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
Medjugorje News
 • Slavnostní sliby mladých františkánů v Medžugorji, 18.9.2011
 • Medžugorská statistika za měsíc září 2011
 • Statistika za měsíc říjen 2011
 • Třicet roků Medžugorje
 • Oslava svátku sv. Františka
14. červenec 2011 , Aktualizováno 13. srpen 2011 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
Medjugorje News
 • V Medžugorji skončil XVI. kněžský seminář, 13.7.2011
 • Medžugorská statistika, měsíc červen 2011
 • Skončil Mladifest
9. květen 2011 , Aktualizováno 14. červenec 2011 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
Medjugorje News
 • Medžugorská statistika za měsíc duben 2011
 • Zjevení pro Ivana, 3.6.2011
 • Zjevení Panny Marie pro vizionářku Ivanku, 25.6.2011.
 • 20. jubilejní pochod míru, 24.6.2011
19. červen 2011 /  Kategorie: Svědectví
Testimony Paddy Kelly Transcription Movie Fire Love

... Myslím, že když jsem tu byl poprvé, cítil jsem v srdci, že Bůh je blízko každého člověka. Velice se mě to dotklo, protože jsem pochopil, že jsem byl zrozen z lásky a smysl mého života je milovat a být milován. Naplnilo mě to obrovskou nadějí a dalo odpovědi na mnoho mých otázek: proč tu jsem a jaký je smysl života. Stalo se to tehdy, když jsem byl poprvé v Medjugorje. Myslím, že největší změna, která se uskutečnila v mém živote po setkání s Bohem je to, že dříve jsem existoval, a teď žiju." Kromě toho, jsem bydlel na zámku, byli jsme velice slavní, prodali jsem miliony alb, ale cosi mi chybělo. Něco nejasného. Myslím, že je zřejmé proč mnoho mladých lidí bere drogy, pije alkohol - aby zaplnili prázdnotu. Prázdnotu je možné zaplnit jen Bohem. Pochopil jsem to, tehdy když jsem mu začal otvírat své srdce, dovolil jsem Mu vejít, a On mi začal ukazovat svou lásku. Myslím, že víra je něčím velmi osobní, a záleží na každém člověku.

13. červen 2011 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje

Novéna Královny Míru

Ve středu 15. června 2011 byla zahájena Novéna ke Královně Míru. Každý den včetně pátku se budeme v 16 hodin modlit růženec na Podbrdu – na Kopci zjevení.

Večerní modlitebně - liturgický program začíná v 18 hodin modlitbou Růžence, mše svatá je v 19 hodin. Každý den Novény bude pobožnost Klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní, ve čtvrtek a pátek po večerní mši svaté, a ostatní dny od 22 do 23 hodin.

Novéna je příležitostí k osobnímu projevu vděčnosti Bohu za všechny milosti udělené prostřednictvím Nebeské Matky za uplynulých 30 roků.

Zobrazit více

 

21. květen 2011 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
Other languages: Čeština, Hrvatski, Italiano, Polski
Interview Cardinal Christopf Schonborn

Na přelomu roku 2009, 2010 vídeňský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn prvně navštívil Medžugorje a komunitu Cenacolo, která zde již roky působí. Kardinál chtěl navštívit místo ze kterého vzešly mnohé „dobré plody“. Medžugorje je pro něj „škola normálního křesťanského života ve které se učí věřit v Krista, modlit, žít z Eucharistie, praktikovat lásku k bližnímu, upevňovat to podstatné v každodenním křesťanském životě“, jak pohlásil kardinál v jednom rozhovoru bezprostředně po svém návratu do Vídně.

24. duben 2011 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski
Lord Risen Indeed Alleluia 2011

"Pokoj vám! Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás."
(Evangelium podle Jana 20,21)

Všem farníkům, poutníkům, přátelům, dobrodincům a všem lidem dobré vůle

Šťastné a požehnané velikonoce!

Farář a medžugorští františkáni

Fotografie

22. duben 2011 /  Kategorie: Svědectví
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Italiano, Polski
Testimony Kathy Jones

„Byla jsem vychována v New-Yorku, v horlivé luteránské rodině, a vždycky jsem věřila v Boha. Ale v době dospívání jsem odhodila všechno organizované náboženství v domněnce, že to všechno bylo vytvořeno člověkem a ne Bohem. Když jsem se pak provdala za Eddyho a nerada svolila, aby naše děti byly vychovány v katolicismu, řekla jsem mu: „Hlavně nepočítej s tím, že bych se jednoho dne stala katoličkou! Člověk v tom musí být narozen, jinak by musel být blázen, aby to svobodně zvolil.“ Učení církve jsem odmítala v domněnce, že to jsou výplody lidí, kteří nemají lepší práci, než vnášet do lidí pocity viny a ubohosti. Šla-li jsem někdy se svou rodinou do kostela, hluboce jsem se tam nudila.

11. březen 2011 , Aktualizováno 19. duben 2011 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
Medjugorje News
 • Medžugorská statistika za měsíc únor 2011
 • Osmnácté setkání organizátorů poutí, vedoucích mírových center, modlitebních a dobročinných skupin souvisejících s Medžugorjem (7. 3. 2011)
 • Statistika za měsíc březen 2011 (1.4.2011)
 • Zástupce vlády Itálie v Medžugorji (6. 4. 2011)
 • Množství poutníků v Medžugorji (3.4.2011)
31. březen 2011 , Aktualizováno 15. duben 2011 /  Kategorie: Svědectví
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Español, Hrvatski, Italiano
The Priest From Korea My Life Was Changed In Medjugorje

Pochází z farnosti Incon u Koreji. Tam je v duchovní správě jako kaplan. Na kněze byl vysvěcen v roce 2009. Vypráví o tom, že jeho největší žviotní touhou bylo stát se knězem. Studoval na elektroinženýra. Ale jeho velkou touhou byla hudba. Kvůli ní odešel z fakulty, jak říká: „Čtyři roky jsem studoval, ale studia mne nezajímala, takže jsem se neučil. Jenom jsem hrál a zpíval, protože hudba byla pro mne životem. Přestal jsem chodit na přednášky na fakultu, začli mi tam přezdívat továrna na nadávání, protože jsem stále ošklivě nadával. Ale to všechno se mě jakoby netýkalo. Žil jsem ve světě hudby. Přátelil jsem se s kvazi hudebníky.

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`