Články a aktuality

10. duben 2010 , Aktualizováno 7. červenec 2010 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje, Festival Mladifest
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski
International Youth Prayer Festival 21 Medjugorje

Medžugorje, 1. - 6. 8. 2010.

„Mistře dobrý, co mám činit, abych získal život věčný?“ (Mk 10,17)

1. červen 2010 , Aktualizováno 7. červenec 2010 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
Medjugorje News
  • Patnáctý mezinárodní seminář pro kněze
  • Statistika za červen 2010
5. červenec 2010 /  Kategorie: Svědectví
Jesus Tell Me What Do You Want From Me

Volám sa otec Radek Maláč, pochádzam z Čiech. Tri roky som Kristov kňaz a v súčasnosti slúžim ako kaplán vo farnosti Zábřeh. Do svojich 16-tich rokov som vôbec neveril v Boha; bol som ateista. Mojím veľkým obdarovaním a posilnením viery v Boha bola moja prvá púť do Medžugoria v auguste 1995. Dnes sa smejem nad tým, keď si spomeniem, čo som pred pätnástimi rokmi prežíval. Vtedy mi však do smiechu nebolo; bolo mi veľmi ťažko. Chcel som sa oženiť, nájsť si peknú veriacu ženu, no ani jedno dievča nemalo o mňa záujem.

5. červenec 2010 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
Discourse Apostolic Nuncio Archishop Allesandro D Errico

Projev apoštolského nuncia v Bosně Hercegovině, arcibiskupa Alessandra D’errica během eucharistické liturgie při příležitosti společného zasedání Biskupské konference Bosny Hercegoviny a Chorvatské biskupské konference, v Mostaru 24. května 2010.

5. červenec 2010 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano, Magyar, Polski
29th Anniversary Our Lady Apparitions

Od úterý, 15. června, kdy začala Devítidenní pobožnost ke Královně Míru, se farníci a poutníci každý den v 16 hodin modlili Růženec na Kopci Zjevení – Podbrdu, jako projev osobní vděčnosti Bohu za všechny milosti udělené prostřednictvím Nebeské Matky. Večerní modlitební - liturgický program začínal v 18 hodin modlitbou Růžence, následovala slavnostní mše svatá v 19 hodin, které prvních sedm dnů předsedali medžugorští františkáni. Poslední dva dny novény a hlavní mši svaté na 29. výročí zjevení předsedal prof. dr. Tomislav Ivančić ze Záhřebu. Cesty na Kopec Zjevení i na Križevac byly každým dnem užší pro počet poutníků, který se každým dnem zvyšoval.

4. červen 2010 /  Kategorie: Svědectví
Testimony Ivan Filipovic

"Jediný způsob, jak se člověk ze smrti vrátí do života, je setkání se Vzkříšeným Ježíšem. Buďme proroky nové doby. Řekněme světu, že Kristus žije i dnes." Otec Ivan Filipović, kněz komunity Cenacolo.

8. květen 2010 /  Kategorie: Svědectví / Autor: Cristina Palici
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Italiano
Mary Invited Me Into Her Home

Pamätám si, keď som prvýkrát našla Medžugorské ozvenyv podzemnej kaplnke grécko-katolíckeho kostola v našom meste. Bolo to v roku 1997 v malom meste na severe Rumunska a nemala som vtedy ešte ani 17 rokov. Pre mňa, ktorá som mala hlad po živom slove a potrebu stretnúť ľudí, ktorí cítia ten istý smäd po nekonečne, bol tento malý časopis obrovským darom. Hneď som pocítila, že posolstvá Panny Márie ma živili, oslobodzovali a ponárali do Svetla, ktoré všetko vo mne napĺňalo. A potom články, v ktorých ľudia rozprávali svoju vlastnú skúsenosť s Bohom, či rozprávali o udalosti každodenného života a lebo zvláštnosti života Cirkvi, ma nekonečne tešili, lebo som pochopila, že som nebola sama, ktorá žila túto veľkú túžbu po Bohu, po svätosti, po úplnom darovaní vlastného života, ale že som časťou tela, Kristovho tela, ktoré celou svojou silou smeruje k Otcovi.

3. květen 2010 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski
International Priests Seminar 15

Patnáctý mezinárodní seminář pro kněze se bude konat v Medžugorji
od 28. června do 3. července 2010.


Téma semináře je:
«Vzchopte se, já jsem přemohl svět! (J 16,33) »
1. květen 2010 /  Kategorie: Svědectví
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski
Experiences Pilgrims Medjugorje

V této době ve které Církev slaví tajemství vzkříšení, v době která trvá 50 dnů je Medžugorje charakterizováno množstvím poutníků mezi nimiž se novináři radiostanice ''Mir'' Medžugorje setkali s mnohými zajímavými osobnostmi vhodnými pro interview. Tak například korejský kněz Kim Yong Hwan, vypráví, že o Medžugorje slyšel poprvé až v roce 2001. Téhož roku se naplnilo 25 let jeho kněžského života. Byl to pro něj rok veliké krize, protože prožíval hlubokou prázdnotu.

13. duben 2010 /  Kategorie: Vatikán
Other languages: English, Čeština, Français, Italiano
Medjugorje Vatican

Vatikán. K prvnímu zasedání se 26. března letošního roku sešla Mezinárodní vyšetřovací komise o Medjugorii. Má 17 členů. Jejím předsedou je kardinál Camillo Ruini, emeritní generální vikář Svatého otce pro diecézi Řím.

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`