Vánoce a příchod nového roku v Medžugorji 2008

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano

Vánoce v Medžugorji

Na oslavu vánoce se farníci připravovali devíti dny ve kterých se pravidelně ve 14 hodin scházeli na modlitbu růžence na Podbrdu a od 17 hodin byla příležitost ke svaté zpovědi. Protože se mnozí věřící chtějí vyzpovídat ve vánočním období právě v Medžugorji mnozí františkáni z Bosny-Hercegoviny přijížděli do Medžugorje na výpomoc. Zpovídali také mnozí kněží poutníci. Každé ráno v šest hodin byla slavena jitřní mše při které byl farní kostel plně obsazený.

Na Štědrý večer mezi večerní mší svatou a vigilii předvedla komunita Cenacolo představení „Živé jesličky“ což je půlhodinové hudebně scénické představení při kterém vystoupili chlapci a dívky, kteří kdysi žili v komunitě stejně jako ti, kteří v ní žijí nyní a snaží se naučit žít zdravým způsobem po tom pekle kterým procházeli kvůli závislosti na drogách. Stovka členů této komunity každým rokem v Medžugorji provede třikrát toto vánoční představení (na Štědrý večer, na svátek Neviňátek a na Silvestra).

První jesličky vytvořil sv. František assiský v jedné přírodní jeskyni v Grecciu v Itálii roku 1223. Tento zvyk velmi brzy přijali Františkovi řeholní spolubratři. Od 16. století je možné sledovat, že se tento zvyk šíří i v jiných kostelích ne jen františkánských.

Mnozí věřící přicházejí do Medžugorje, protože chtějí prožít vánoce v usebranosti a prostotě, daleko od městského hluku a od světského způsobu oslav těchto svátků. A právě v tom jim Živé jesličky mohou velmi pomoci, protože takovéto scénické znázornění vede člověka k tomu, aby se zamyslel, jak se to mohlo před dvěma tisíci roky stát… Na závěr představení, věřící, a to zvláště děti – samy vstupují do scénického prostoru jako pastýři, kteří spěchají k jesličkám…

O vánoční noci se k medžugorským farníkům připojili četní poutníci z blízkého i vzdáleného okolí, ale též i z nejodlehlejších částí světa. O těchto vánocích slavili narození Ježíše Krista v Medžugorji poutníci z různých Evropských zemí jako i skupiny z Hong Kongu, z Macaa a z Koreje.

Dění v kostele bylo televizně přenášeno do velké Dvorany pro všechny ty, kteří se nevešli do kostela. Radiostanice „Mir“ Međugorje vysílala v přímém přenosu celý noční modlitební program.

Vánoční vigílie byla zahájena ve 22 hodin adorací před Nejsvětější svátostí oltářní.

Adoraci vedli fra Danko Perutina a fra Vjekoslav Milićević. Hudebně je provázela skupina mladých farníků. Po adoraci následovala půlnoční mše, které předsedal fra Miljenko Šteko, a zpíval při ní velký farní sbor Královny Míru.

Na vánoce byly v dopoledních hodinách slaveny mše svaté v deseti jazycích.

Příchod nového roku v Medžugorji

Na modlitební očekávání nového roku 2008 se shromáždilo v Medžugorji několik tisíc hlavně mladých poutníků z celého světa.

Modlitební program začal ve 22 hodin klaněním Nejsvětější svátosti oltářní. Kalnění vedli fra Vjekoslav Milićević a fra Miljenko Šteko. Meditace byly tlumočeny do angličtiny, němčiny, italštiny, ruštiny, polštiny, češtiny, rumunštiny, korejštiny, arabštiny, ruštiny a čínštiny.

Mši svaté předsedal fra Svetozar Kraljević za koncelebrace stovky kněží byla zahájena o půlnoci a trvala do 1,30 hod. obsah jeho kázání byl tlumočen na hlavní reproduktor do angličtiny, francouzštiny, němčiny a italštiny.

Toto modlitební očekávání nového roku hudbou a zpěvem provázel mezinárodní sbor a orchestr shromážděný k této příležitosti pod vedením prof. Martina Pere Borase.

Celý prostor kolem kostela i na vnějším oltáři byl naplněný věřícími a celý program byl přenášený prostřednictvím videa do Dvorany a do stanu a též venku vedle kostela bylo umístěno jedno videoplátno.

Program Očekávání příchodu nového roku z farního kostela sv. Jakova v přímém přenosu přenášela Radiostanice „Mir“ Medžugorje.

Po mši svaté zůstali mladí ještě před kostelem a zpívali a tančili.

 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`