Aktuality z Medžugorje za měsíc srpen 2010

Setkání v Medžugorji

V Medžugorji je veliký počet poutníků, asi deset tisíc, ale nejvíce jich je z Itálie, dále z Německa, Rakouska, Anglie, Irska, USA, Francie, Maďarska, Slovenska, Vietnamu, Koree, Libanonu, Španělska, České republiky a Polska. Veliký je i počet chorvatských poutníků, zvláště těch, pracujících v zahraničí. V minulých letech se počet poutníků po slavnosti Nanebevzetí Panny Marie pomalu snižoval, ale letos se naopak každým dnem zvyšuje.

Zmínili bychom se mezi nimi zvláště o skupině poutníků z Itálie.

Je jich 21, kteří na bicyklech přijeli na toto poutní místo. Před dvěma roky putovali na bicyklech do Santiago de Compostela ve Španělsku, a podobně chtěli dojet i do Medžugorje. Jeli 7 dnů v tričkách s nápisem Medžugorje, což vyvolávalo údiv u těch se kterými se setkávali. Redaktorům Radiostanice ''Mir'' Medžugorje řekli, že Medžugorje je místem, kde je cítit Boží přítomnost, silná víra lidí - ''To co nás v Medžugorji oslovuje je aktuálnost a prostota Mariiných poselství, tady působí Ježíšova výzva k proměně.“

Zajímavou akci uskutečnil i Maďar Nagy Gergely, který do Medžugorje přišel z Maďarska po 38 dnech pěší chůze. S ním se vydala na cestu i Eva Tordai, ale ta nemohla vydržet a po 4 dnech přijela autobusem. Gergely říká: ''Přišel jsem poděkovat Panně Marii.''

Jako minulé roky je v Medžugorji v době prázdnin i vizionář Ivan

Jako minulé roky je v Medžugorji v době prázdnin i vizionář Ivan, který během školního roku bývá se svou manželkou, Američankou, a dětmi, v Americe.

Kolem vizionáře Ivana se brzy po počátku zjevení vytvořila modlitební skupina mladých medžugorských farníků. Ta se nadále schází a Panna Maria se Ivanovi zjevuje ty dny znovu, pozdě večer, obvykle za přítomnosti velkého počtu věřících. Tak tomu bylo i v pátek, 27. 8. 2010.

Po zjevení vizionář Ivan vyprávěl, jak prožil zjevení:

Panna Maria se zjevila radostná. Modlila se nad shromážděným se vztaženýma rukama, zvláště nad nemocnými a nad přítomnými kněžími a požehnala všem i předměty, které jsme přinesli k požehnání. Potom dala poselství, ze kterého zde můžeme uvést:

Drahé děti. I dnes, v tomto milostiplném čase, vás vyzývám, abyste se modlily zvláště v rodinách, abyste se modlily se svými dětmi. Odevzdejte se mému Synu. S Ním se vám vrátí mír. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás. Děkuji vám.

Potom Ivan doporučoval přítomné, zvláště nemocné. Panna Maria se dále modlila a rozloučila se a vzdálila se do nebe a zanechala po sobě znamení zářícího kříže.

Zjevení pro Ivana a jeho modlitební skupinu bylo na Podbrdu i v pátek 20. 8., kdy Panna Maria sice nedala slovní poselství, ale ukázala za co si přeje, abychom se modlili se členy modlitební skupiny. Panna Maria se modlila za obrácení hříšníků a za rodiny. Požehnala zvláště všem přítomným kněžím.

V pátek 13. 8. se Panna Maria modlila za papeže Benedikta a všechny biskupy a kněze.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Medžugorji

I letos na svátek Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpna, kterou se slaví Mariino nanebevzetí s duší a s tělem, navštívily Medžugorje desetitisíce věřících z blízkých míst i ze zahraničí. Nepřehledné množství věřících před zpovědnicemi se připravovalo na účast na mších svatých. Ten den se tu slavilo 15 sv. mší: 5 chorvatských a dále po jedné italsky, slovensky, německy, francouzsky, anglicky, česky, polsky, maďarsky, španělsky a arabsky. Na samotnou slavnost Nanebevzetí Panny Marie zaznamenal Informační úřad nové poutní skupiny ze 17 zemí: Z Pobřeží Slonoviny, Libanonu, Španělska, Itálie, Slovinska, Irska, USA, České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska, Německa, Francie, Rakouska a Anglie. Veliké skupiny poutníků, jako již i v minulých letech, přišli z Chorvatska a Bosny Hercegoviny, mnozí z nich neúnavně putovali pěšky i několik dnů.

Více než 100x přeletěla oceán, aby mohla být v Medžugorji - 27.08.2010.

Mezi početnými poutníky, kteří v minulých dnech byli v Medžugorji jsme se setkali i s Mary Fernandez, s Floridy, které je tentokrát v Medžugorji již po 109.

Poprvé navštívila Medžugorje již před 22 roky. O zjeveních se dozvěděla díky jedné knize a spolu se svým manželem se rozhodli putovat sem. Již tehdy, poprvé v roce 1988 s nimi přijelo 37 poutníků. Mary říká:

„To byla láska na první pohled. U nás doma jsme se vždycky modlili, ale po návštěvě Medžugorje byla modlitba jiná. Tady jsem se naučila modlit se růženec a žít mši svatou. Setkání s Medžugorjem mne připravila, abych přijala všechny skutečnosti, které se děly v mém životě. Tady jsem se naučila prostou věc, že problémy nezmizí, ale s Bohem se mnohem snadněji prožívají. Medžugorje je škola života, pro mne je jako druhý domov. Cítím mír v sobě a ve svém domově.“ Mary spolu s manželem provázejí poutní skupiny z Jižní Ameriky a ze španělsky hovořící oblasti Miami.

 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`