Aktuality z Medžugorje za měsíc říjen 2010

Medžugorská statistika za měsíc září 2010

Počet podaných svatých přijímání: 195 000

Počet koncelebrujících kněží: 5 020 (167 denně)

Říjen v Medžugorji (17.10.2010)

Od počátku letošního října, měsíce, který je zvláště zasvěcený Panně Marii, se do Medžugorje sjíždí mnoho poutníků ze všech končin světa.

Informační úřad zaznamenal přítomnost poutních skupin z Rakouska, Švýcarska, Maďarska, Německa, Anglie, Irska, České Republiky, Itálie, Brazílie, Francie, Portugalska, Ameriky, Polska, Austrálie, El Salvadora, Argentiny, Mexika, Egypta, Belgie, Holandska, Rumunska, Koreje, Kanady, Slovinska, Španělska, Kolumbie, Ukrajiny, Litvy, Vietnamu a Slovenska. Mimořádně velké skupiny přijíždějí z mnoha měst Chorvatska. V těchto dnech jsou to zvláště poutníci z Koprivnice, Záhřebu, Bjelovaru, Baranje, Dubrovníku, Zadaru, Krapiny, Knínu a Karlovace a dalších.

Ze samotného Karlovace přijelo 248 poutníků. Mezi nimi byla i Mirjana Granić, zakladatelka Sdružení pro šíření úcty k hodnotě daru života ''Gabrijel''. Přišli na tuto pouť, k prameni a místu modlitby, z vděčnosti Královně Míru. V deštivém počasí, v sobotu 16. října, vystoupili na horu Križevac za duchovního doprovodu trojice kněží, a podíleli se na večerním modlitebně liturgickém programu.

Mezi poutníky z Kanady byla i paní Yolande Guerette, která přinesla lékařskou dokumentaci o svém fyzickém uzdravení v Medžugorji. Paní Yolande po svém uzdravení zahájila misi díky které se nespočetné množství lidí v Kanadě a v USA zasvětilo Neposkvrněnému Srdci Mariinu.

Redaktoři radiostanice „Mir“ Medžugorje se setkali i s italským poutníkem, kapicínem Fiorenzem Mastroianim, který sleduje události v Medžugorji od samotného počátku. Jako novinář zde v roce 1995 natočil dokumentární film o Medžugorji. Určitou dobu byl ředitelem radia ''Tabor'' v diecézi Napulj, a již 29 roků působí v televizní stanici ''TV 21''. Osobně svědčil: „Mohu říci, že žiji z Medžugorje. Stále myslím na Pannu Marii a medžugorská zjevení.“

Nepřehlédněte, prosím, že se blíží termín semináře půstu, modlitby a ticha

V Medžugorji se tyto semináře konají již dlouhé roky. Tradici založil fra Slavko Barbarić, který zemřel v pověsti svatosti. V tradici pokračují další medžugorští františkáni.

Seminář pro česky mluvící zájemce je jen jednou do roka. Přjďte si prohloubit zkušenosti s duchovním životem podle medžugorských poselství!

 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`