Aktuality z Medžugorje za měsíc leden - únor 2011

Medžugorská statistika za měsíc prosinec 2010

Počet podělených svatých přijímání: 75 500

Počet koncelebrujících kněží: 1 424 (45 denně)

V uplynulém roce 2010 bylo v Medžugorji podáno celkem 1 571 800 svatých přijímání a při mších svatých koncelebrovalo 38 227 kněží.

Novoroční modlitební setkání v Medžugorji (2.1.2011)

Na modlitební uvítání nového roku 2011 se k medžugorským farníkům připojili, jak se stalo zvykem v posledních letech, četní poutníci z okolí, ale též i z nejvzdálenějších krajů světa. Podle přihlášek poutníků v informační kanceláři, uvítali nový rok na modlitbách v Medžugorji poutníci z patnácti evropských zemí. Nejvíce jich bylo z Itálie, ale i z Koreje, USA, Libanonu, Hondurasu, Benina, Ghany… Po děkovné mši svaté v 18 hodin, předvedla komunita Cenacolo představení Živé jesličky v prostoru před kostelem. Ve 22 hodin začalo Klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní a ve 23,30 mše svatá, které za koncelebrace 136 kněží předsedal fra Danko Perutina.

Celý modlitební probram byl simultánně tlumočen do mnoha světových jazyků. Novoroční vigilii hudbou a zpěvem provázel mezinárodní sbor a orchestr mladých. Tisíce mladých se přišly do Medžugorje modlit v usebranosti, daleko od hluku a světských oslav. Protože je kostel příliš malý pro takové množství lidí zaplnili věřící i Dvoranu a obří stan. Dost jich sledovalo modlitební program i pod širým nebem kolem kostela a v prostoru u vnějšího oltáře. Veliká promítací plátna byla umístěna ve Dvoraně, ve stanu, a vedle kostela. Radiostanice „Mir“ Medžugorje a mnoho internetových portálů přenášelo modlitební program v přímém přenosu.

V Medžugorji skončila duchovní obnova farníků (3.2.2011)

V Medžugorji se od 28. do 30. ledna 2011 konala duchovní obnova, kterou vedl dr. Tomislav Ivančić ze Záhřebu. On sleduje medžugorské události od října 1982. A v této farnosti měl mnoho kázání, duchovních obnov, seminářů a přednášek. Duchovní obnova byla zahájena v pátek, 28. ledna večerní mší svatou, kterou vedl dr. Ivančić. Kromě účasti na večerním modlitebním programu, dr. Ivančić uspořádal i řadu přednášek pro farníky, zaměstnance farního úřadu, majitele pensionů a hotelů, děti a mládež.

Setkal se i s členy komunity ''Milosrdný otec''. V neděli, 30. ledna vedl dětskou mši v 9,30 a mši svatou v 11 hodin, kterou byla uzavřena duchovní obnova. Kromě farníků se duchovní obnovy účastnili i věřící z okolních míst.

Statistika za leden 2011 (1. 2. 2011)

Počet podaných svatých přijímání: 51 500

Počet koncelebrujících kněží: 948 (30 denně)

Kandidátům do sboru a orchestru festivalu mládeže v Medžugorji

Jsme rádi, že mnozí se chcete, zapojit do sboru a orchestru na Festivalu mládeže. Protože je mnoho kandidátů a všichni nemohou být přijati, musíme stanovit nějaká kritéria podle kterých vybereme ty, kteří tuto službu mohou vykonat optimálním zůsobem.

Proto vás prosíme, abyste laskavě zodpověděli několik otázek.

1. Jméno a příjmení, adresa, e-mail, Facebook adresa, Skype adresa
2. Datum narození
3. Na který nástroj hrajete?
4. Který hlas zpíváte (sopran – alt – tenor - bas)?
5. Umíte noty? Vystudovali jste nějakou hudební školu?
6. Zpíváte nebo hrajete v nějakém sboru nebo v nějaké modlitební skupině? V jaké a kde?
7. Zpíváte solo (pro případ, že některé písně je potřeba zazpívat ve vašem mateřském jazyce)?
8. Znáte písně, které se zpívají na Festivalu mládeže?
9. Jestli hrajete na nějaký nástroj: můžete improvizovat na zadanou harmonii a melodii tj. na medžugorské festivalové písně?

Prosím o odpovědi na e-mail The email is protected against spambots. You have to enable javascript to see it.

„V Medžugorji se žije víra" (11. 2. 2011)

V Medžugorji, jak bývá v únoru zvykem, vládne klidnější období s malým počtem poutníků. Podle údajů Informačního úřadu Medžugorje navštívily skupiny poutníků z Čech, Rakouska, Německa, USA, Itálie, Koreje a Polska. Setkali jsme se s Radoslavem Daduliakem ze Slovenska, který v současné době žije v Praze. S manželkou Marií navštívil Medžugorje poprvé. Vyprávěl nám o svém životě a vyjádřil se, že je plný dojmů z Medžugorje. 'Je to první místo, kde cítím, že lidé prožívají svůj život s Bohem. Je tu slyšet modlitbu lidí, tady se víra žije! Pro mne je Medžugorje nejkrásnější místo na světě'' - prohlásil Radoslav.

Vzpomínka na zabité františkány (8.2.2011)

Na Širokém Brijegu od 4. do 7. února bylo zvláštním způsobem připomínáno 66. výročí zabití hercegovských františkánů, tedy Dny pobitých hercegovských františkánů. Komunisté za Druhé světové války a po ní zabili 66 františkánů hercegovské františkánské provincie. Protože je jich 34 z kláštera v Širokom Brijegu a pod něj spadající oblasti, z nich bylo 12 zabito a spáleno v klášterní zahradě, 7. února 1945, byl Široký Brijeg vybrán jako ústřední pietní místo na úrovni Provincie a den 7. únor jako pamětní den. Ve čtvrtek 10. února je památka bl. kardinála Stepinca. Ten den si současně připomínáme zahynulé františkány medžugorské farnosti. Mše svatá v 18 hodin je slavena za: fra Križana Galića, fra Jozu Bencuna, fra Marka Dragićevića, fra Mariofila Sivrića, fra Grgu Vasilja a fra Jenka Vasilja, kteří zemřeli mučednickou smrtí za Druhé světové války. Modlitba byla za všechny oběti První i Druhé světové války, a též Vlastenecké války. V pondělí, 14. února v 18 hodin ve františkánském kostele v Mostaru byla slavena mše svatá za sedm zabitých františkánů z tamnějšího kláštera. Mezi nimi jsou i františkáni z medžugorské farnosti: fra Grgo Vasilj, fra Jozo Bencun a fra Bernardin Smoljan, který jako farář organizoval výstavbu kříže na Križevaci.

Uznání poslání Apoštolské nunciatury v Bosně Hercegovině (28.2.2011)

Redakce „Večernjeg lista“ BiH prohlásila papežského vyslance nejzaslouženější osobou v šíření mezináboženského dialogu

Napsal Zoran Krešić / výběr z článku

Vyslanec Svatého Stolce v BiH, arcibiskup Alessandro D’Errico je diplomat, jehož služba v BiH v posledních letech je protkána horlivou péčí o tento stát a národy v něm žijící a též o rozvoj takové struktury ve které by Chorvaté katolíci byli ve stejné pozici s oběma dalšími národy.

Redakce „Večernjeg lista“ vyhlásila nuncia D’Errica nejzaslouženější osobou v šíření mezináboženského dialogu a snášenlivosti.

S jakými pocity jste přijímal toto ocenění?

Především vděčím za toto ocenění přátelům z „Večernjeg lista“. Jsem poctěn tím více, protože mi je předával vysoký představitel mezinárodního společenství Valentin Inzko. Když se mne před několika dny ptal Jozo Pavković jestli přijímám toto ocenění, řekl jsem, že nemám jinou možnost. Musím je přijmout, protože myslím, že se nejedná o uznání jen mojí osobě, ale poslání, které se apoštolská nunciatura snaží plnit v Bosně Hercegovině jménem Svaté Stolice.

Můžete nám říci něco o aktivitách Apoštolské nunciatury v minulých měsících?

Když se dívám zpět na celý uplynulý rok, skutečně se domnívám, že to bylo období intenzivní aktivity a kontaktů, a – díky Bohu – také několika konkrétních výsledků. Zvláště bych chtěl zdůraznit Společnou komisi, podepsání a ratifikaci Smlouvy pro Vojenský ordinariát, návštěvu kardinála Bertone v Mostaru, návštěvu představitelů Bosny a Hercegoviny ve Vatikánu, jmenování dvojice biskupů, založení Mezinárodní vatikánské komisie o fenoménu Medžugorje.

Jak chápete svoji úlohu v Bosně Hercegovině?

Poslání, které mi svěřila Svatá Stolice před pěti roky spočívá ve službě spravedlivému míru, dialogu, náboženské svobodě a důstojnosti lidské osoby. To mi často opakuje Svatý Otec Benedikt XVI. a představitelé Svaté Stolice. Z pochopitelných důvodů, se zvláštní pozorností sledujeme katolické společenství a chorvatský národ, který je z převážné většiny katolický. Se svými spolupracovníky se snažím nejlépe jak mohu v mezích daných možností realizovat naše poslání. Ale musím říci – jak jsem již uvedl – že jsem se od samotného příchodu do Bosny a Hercegoviny setkával se vstřícností na všech úrovních a se srdečným přijetím mnoha lidí dobré vůle. To přirozeně usnadňuje naši práci…

 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`