Aktuality z Medžugorje za měsíc březen - duben 2011

Medžugorská statistika za měsíc únor 2011

Počet podaných sv. přijímání: 26 900

Počet koncelebrujících kněží: 780 (27 denně)

Osmnácté setkání organizátorů poutí, vedoucích mírových center, modlitebních a dobročinných skupin souvisejících s Medžugorjem (7. 3. 2011)

V Medžugorji bylo v neděli, 6.března registrací ůčastníků zahájeno 18. mezinárodní setkání organizátorů poutí, vedoucích mírových center, modlitebních a dobročinných skupin souvisejících s Medžugorjem. Na setkání se shromáždilo asi 350 účastníků. Nejvíce jich bylo z Itálie, dále z Bolivie, Španělska, Francie, Čech, Slovenska, Rakouska, Německa, Irska, Anglie atd.

Téma setkání bylo: <<...Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa >> (Mt 28, 20). Účastníci se účastnili přednášek, rozhovorů s přednášejícími, večerního modlitebně liturgického programu, který je pro ně organizován do čtvrtka 10 března. Koordinátorem tohoto setkání byl fra Danko Perutina, medžugorský františkán. První takové setkání se konalo v Medžugorji od 21. do 23. června roku 1994, potom v Tučepech, několikrát v Neumu, a od r. 2000 se znovu začalo organizovat v Medžugorji.

Statistika za měsíc březen 2011 (1.4.2011)

Počet podaných svatých přijímání 85 600

počet koncelebrujících kněží: 1838 (59 denně)

Zástupce vlády Itálie v Medžugorji (6. 4. 2011)

Raymond de Cordona, velvyslanec Republiky Itálie v Bosně - Hercegovině a Giuseppe Pizza, ministr pro vědecký výzkum italské vlády zastupovali italskou vládu při příležitosti zahájení 14. mezinárodního hospodářského sněmu v Mostaru v úterý 5. dubna. Toho dne navštívili i Medžugorje, kde je jménem hercegovinské františkánské provincie přijal vikář dr. fra Miljenko Šteko. Giuseppe Pizza pro radiostanici Mir Medžugorje sdělil: ‘’Využil jsem tuto chvilku před odjezdem do Říma, abych se zastavil v Medžugorji a pomodlil se v této známé svatyni, kde jsem poprvé. Zůstal jsem překvapen prostotou a pohostinností s jakou jsem byl přijat. Toto místo je zvláštní a je známé jako místo modlitby po celé Evropě. Dodal, že v Itálii je mariánská zbožnost hluboce zakořeněná a je hrdý, že Italové jsou na tomto místě modlitby nejpočetnějšími poutníky. Pobyl jsem tu jen krátce, ale chtěl bych se vrátit znovu a ztrávit tu celý den. Je cítit mír na tomto místě. Italové přijíždějí zcela odůvodněně v tak velikém počtu“ – dodal pan Giuseppe.

Velvyslanec de Cordona řekl, že v Medžugorji už byl a je zde cítit mír. Musíme poděkovat františkánům, kteří zde působí a přeji jim všechno nejlepší.

Množství poutníků v Medžugorji (3.4.2011)

Začátkem dubna 2011 se do Medžugorje sjelo množství poutníků ze všech končin světa. Krásné počasí a velký počet poutníků způsobilo, že medžugorský farní kostel byl příliš malý, takže již v sobotu, 2. dubna, byl večerní modlitební program veden z vnějšího oltáře.

Informační kancelář v prvních dubnových dnech zaznamenala poutníky z Mexika, Rakouska, Německa, USA, Irska, Itálie, Maďarska, Španělska, Albánie, Slovenska, Koreje, Rumunska, Poljska, organizované skupiny chorvatských poutníků byly zaregistovány z Šibeniku, Záhřeba, Splitu, Požega, Drvara… O motivech příjezdu tolika poutníků řekla na radiostanici „Mir“ Medžugorje, Anna Maria Brancatelli z Catanie: „Poutníci s sebou do Medžugorje přinášejí své problémy, trápení, kříže. Mnozí přijedou v těžké životní situaci a pak je vidím zcela změněné. Je skutečný zázrak, že když se vrátí domů, vstoupí mnozí do naší modlitební skupiny. Mění se oni i jejich rodiny. Každý člověk se vrací každý rok a přiváží s sebou alespoň dvacet dalších. Mezi poutníky jsme měli dvě skutečná obrácení“ – dodala na závěr rozhovoru.

 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`