Aktuality z Medžugorje za měsíc květen - červen 2011

Medžugorská statistika za měsíc duben 2011

Počet podaných sv. přijímání: 131 600

Počet koncelebrujícíh kněží: 2 539 (84 denně)

Zjevení pro Ivana, 3.6.2011

I v pátek, 3.6.2011 se zjevila Panna Maria vizionáři Ivanovi při příležitosti schůzky modlitební skupiny farníků, ve 22 hodin na místě zjevení na Podbrdu.

Po zjevení vizionář sdělil, že se zjevila radostná, veselá. Požehnala všem svým mateřským požehnáním a modlila se při tomto zjevení převážně za mír. Mír ve světě a v rodinách.

Ivan jí doporučil přítomné, jejich rodiny a zejména nemocné... Panna Maria se nad nimi modlila, zvláště nade nemocnými a po pozdravu, jděte v pokoji Božím, se opět vrátila do nebe.

Zjevení Panny Marie pro vizionářku Ivanku, 25.6.2011.

Vizionářka Ivanka Ivanković Elez měla pravidelné zjevení na výročí zjevení, 25. června 2011. Při příležitosti posledního každodenního zjevení, 7. května 1985 svěřila Panna Maria Ivance desáté tajemství, sdělila jí, že se jí do konce jejího života bude zjevovat jednou do roka, a to na výročí zjevení. Tak tomu bylo i letos.

Zjevení trvalo 8 minut. Ivanka je prožila ve svém rodinném domě. Při zjevení byla přítomná jen Ivančina rodina. Po zjevení vizionářka Ivanka řekla: „Panna Maria se mnou hovořila o prvním tajemství a na závěr řekla: „Drahé děti, přijměte moje mateřské požehnání.“

20. jubilejní pochod míru, 24.6.2011

Na slavnost sv. Jana Křtitele, 24. června, v předvečer 30. výročí mariánských zjevení, se tisíce poutníků účastnily jubilejního 20. Pochodu míru, který se v šest hodin ráno vydal od kláštera sv. Antonína na Humci do farního kostela sv. Jakova v Medžugorji. Poutníci z Rakouska, Německa, USA, Kanady, Irska, Anglie, Brazilie, Kolumbie, Mexika, Číny, Austrálie, Afriky, Nového Zélandu, Slovinska, Litvy, Itálie, Maďarska, Slovenska, Francie, Rumunska, Polska, České republiky, Belgie, Španělska, Portugalska, Koreje, Ukrajiny, Chorvatska a Bosny Hercegoviny na počátku pozdravil a požehnal gvardián fra Velimir Mandić. Za modliteb a zpěvu ke cti Královny míru přišli před medžugorský farní kostel sv. Jakova kolem 10,15, kde je očekával fra Miljenko Šteko. Potom se účastníci Pochodu míru a další přítomní věřící účastnili klanění před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Pochodu míru se účastnili i iniciátoři této poutnické akce vedeni Hubertem Liebherrem, obráceným německým podnikatelem.

 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`