Aktuality z Medžugorje za měsíc červenec - srpen 2011

V Medžugorji skončil XVI. kněžský seminář, 13.7.2011

Šestnáctý mezinárodní kněžský seminář, na kterém se shromáždilo 305 kněží, jáhnů a bohoslovců z 24 zemí, byl uzavřen děkovnou mší svatou v sobotu 9. června, které předsedal koordinátor semináře, dr. fra Miljenko Šteko. Mešní slavnosti se účastnily i medžugorské rodiny, které zdarma hostily všechny kněze – účastníky semináře. Tématem tohoto mezinárodního semináře bylo: ''Kněz a svátost smíření – současná výzva'', a přednášejícím byl dr. don Tonči Matulić, řádný profesor moralní teologie a sociálních věd Církve na Katolické bogoslovecké fakultě univerzity v Záhřebu. Seminář se simultáně překládal do deseti světových jazyků, a byl v přímém přenosu radiem a internetem vysílán v Chorvatštině, Němčině, Angličtině, Italštině a Španělštině.

Podle odevzdaných dotazníků kněžských účastníků, sklízejí se mimořádně dobré plody a rozhodnutí účastnit se i příštího, v pořadí sedmnáctého semináře v Medžugorji.

Koordinátor, fra Miljenko, na závěr zdůraznil: „To co se jistě může říci o všech těchto dnech je, že prostě dýchají tím, co Církev ve svém učení, životě a uctívání Boha vytrvale věří a předává. Tyto dny jsou v jádru pro kněze zamyšlením nad jejich povoláním, kterým oni sami posvěcují Církev svojí modlitbou a prací, svátostmi a bohoslužbou slova a všechno to, takříkajíc, přizpůsobením života každého z nich.“

Medžugorská statistika, měsíc červen 2011

Počet podaných svatých přijímání: 225 000

Počet koncelebrujících kněží: 5136 (171 denně)

Skončil Mladifest

22. mezinárodní setkání mládeže v Medžugorji - Mladifest, které v Medžugorji bylo zahájeno v pondělí 1. srpna 2011. pod heslem "Hle, služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova!", skončilo v sobotu, 6. srpna, mší svatou na poděkování na Križevaci, v 5 hodin. Mši svatou vedl fra Danko Perutina, který vedl i celý program Mladifestu. V předvečer, 5. srpna, medžugorský farář, fra Petar Vlašić, jako hostitel, mladé pozval na následující, 23. Mladifest, který se bude konat v Medžugorji v srpnu 2012.

První večer se na modlitební setkání shromáždily desetitisíce mladých z šedesáti států a ze všech kontinentů. V následujících dnech se připojovali i představitelé dalších států. Program Mladifestu začínal ranní modlitbou v 9 hodin, potom následovala svědectví, písně a poučování z oblasti křesťanského života. Program po polední pauze pokračoval od 16 hodin. Až do začátku růžence v 18 hodin. Ústředním setkáním každého dne byla mše svatá v 19 hodin na kterou se ke koncelebraci shromažďovalo kolem 500 kněží. Celkem bylo v těchto dnech v Medžugorji registrováno více než 600 kněží ze všech kontinentů. Ti všichni věnovali velkou část svého času mladým lidem udílením svátosti smíření. Ve středu 3. srpna se po večerní mši svaté konalo tradiční procesí ulicemi farnosti Medžugorje. Se sochou Panny Marie a hořícími svícemi v rukou šel v procesí nepřehledný počet účastníků. Program Mladifestu byl simultánně tlumočen do 18 světových jazyků. Události festivalu hudbou a zpěvem provázel Mezinárodní sbor a orchestr účastníků z dvaceti států pod vedením prof. Damira Bunoze. Mladifest od prvního dne sledovali četní akreditovaní novináři z různých světových medií a obraz i zvuk přebíralo mnoho internetových portálů světa.

 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`