Aktuality z Medžugorje za měsíc březen - duben 2012

Množství poutníků v Medžugorji, 19. 4. 2012

V Medžugorji je v tomto velikonočním období mnoho poutníků. Informační centrum zaznamenává má přihlášené menší i větší skupiny z Anglie, Rumunska, Francie, Slovenska, Albánie, Portugalska, Německa, Itálie, Rakouska, Maďarska, Libanonu, USA, Irska, Brazílie, Polska, Mexika, Kanady, Slovinska, Koreje, Belgie, Holandska, Španělska, Ukrajiny, Chorvatska a též Bosny a Hercegoviny.

Setkali jsme se s Marií Peoples, ze Severního Irska. Poprvé přijela do Medžugorje v roce 1985. Od 1986 roku přivádí skupiny do Medžugorje. Tehdy ještě o tomto místě mnoho nevěděla. Jela na pouť do Itálie, a Medžugorje bylo jen jedna zastávka na té cestě. Maria vypráví: ''V autobuse se mluvilo o Medžugorji jako o nějakém hezkém místě, kde se zjevuje Panna Maria, ale pro mne bylo teško tomu všemu věřit. Když jsme přijeli, říkali lidé, že bude zjevení. Poodešla jsem stranou a začala jsem se modlit růženec, který jsem se do té doby ještě nikdy nemodlila. Před koncem růžence jsem klečela, a prosila. Řekla jsem: ''Panno Maria, já nevím jestli je možné, že ty sem přicházíš, ale jestli jsi tu, prosím tě, Matko, já tě potřebuji. V tu chvíli jsem pocítila, že mne ona objala a pocítila jsem lásku, jakou jsem do té doby ještě necítila. Od té chvíle můj život už není jako býval''. Říká, že viděla, jak se lidé mění, uzdravují se, díky Medžugorji.

''Musíte přijít do Medžugorje, nemám slov, kterými bych vylíčila toto místo. Tady je cítit mír a lásku''- dodala na závěr Maria.

V kostele sv. Jakova v Medžugorji se v minulých dnech konal i koncert žáků gymnázia z kanadského města Mississauge. Všichni, kteří se ho zúčastnili byli nadšeni, a zvláště rodina jediného Hercegovce (z 50 studentů), Mate Pavkoviće, jehož rod pochází z Izbična u Širokého Brijegu - a který měl velkou zásluhu na návštěvě Medžugorja. Jedná se o hudební skupinu Gymnazia St. Aloysius Gonzaga z Mississauge.

 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`