Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2002 - Roční Zjevení Pro Vizionáře Jakova Čolo


 

Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2002 [O] - Roční Zjevení Pro Vizionáře Jakova Čolo

Při posledním zjevení 12. září 1998 Panna Maria Jakovovi řekla, že bude mít zjevení jednou do roka a to 25. prosince, na Hod Boží vánoční. Tak tomu bylo i letos. Zjevení začalo v 17. 20 hod. A trvalo 7 minut. Panna Maria přišla s Dítětem Ježíšem v náručí. Dala následující poselství:

Drahé děti! Dnes v den lásky a míru s Ježíšem v náručí vás vyzývám k modlitbě za mír. Dítka, bez Boha a modlitby nemůžete mít mír. Proto, dítka, otevřete svoje srdce, aby se Král míru zrodil ve vašem srdci. Jenom tím způsobem můžete svědčit a nosit Boží mír tomuto neklidnému světu. Já jsem s vámi a žehnám vám svým mateřským požehnáním.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`