Poselství z Medžugorje, 25. června 2003 - Zjevení pro vizionářku Ivanku


 

Poselství z Medžugorje, 25. června 2003 [O] - Zjevení pro vizionářku Ivanku

Vizionářka Ivanka Ivanković Elez měla své pravidelné zjevení 25. 6. 2003. Podle svědectví vizionářů mají Vicka, Ivan a Marija nadále denní zjevení, zatímco Mirjana, Ivanka a Jakov mají zjevení jednou do roka. Letošní zjevení pro Ivanku trvalo 10 minut a Ivanka měla zjevení ve svém rodinném domě. Přítomna byla pouze Ivančina rodina – manžel a tři děti. Panna Maria dala následující poselství:

Drahé děti, nebojte se, já jsem vždycky s vámi. Otevřete svoje srdce, aby do něj vešla láska a mír. Modlete se za mír, mír, mír.
Panna Maria byla radostná a radostně Ivance vyprávěla o svém životě.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`