Poselství z Medžugorje, 25. června 2004 - Zjevení pro vizionářku Ivanku


 

Poselství z Medžugorje, 25. června 2004 [O] - Zjevení pro vizionářku Ivanku

Zjevení trvalo 9 minut a Ivanka je prožila ve svém rodinném domě. Zjevení se účastnila pouze Ivančina rodina, manžel a tři děti. Panna Maria dala následující poselství:
Drahé děti! Modlete se za ty rodiny, které nepoznaly lásku mého Syna. Přijměte mé mateřské požehnání.
Panna Maria byla radostná a obšírně Ivance vyprávěla o svém životě.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`