Poselství z Medžugorje, 2. prosince 2004 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu


 

Poselství z Medžugorje, 2. prosince 2004 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

2. prosince 2004 se v obřím stanu komunity Cenacolo uskutečnilo setkání na kterém se zúčastnění členové komunit žijících v Medžugorji a poutníci připravovali modlitbou růžence a písněmi na chvíli zjevení pro Mirjanu.

Mirjana přišla provázená svými rodinnými příslušníky. Zjevení trvalo asi 6 minut. Panna Maria dala poselství:

"Drahé děti, já vás potřebuji a potřebuji vaši pomoc. Usmiřte se samy se sebou, s Bohem a s bližními. Tak mi pomozte. Obracejte nevěřící. Stírejte slzy z mé tváře."
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`