Poselství z Medžugorje, 25. května 2005


 

Poselství z Medžugorje, 25. května 2005 [O]

Drahé děti! Znovu vás vybízím, abyste v pokoře žily moje poselství. Zvláště o nich svědčte nyní, když se přibližujeme k výročí mých zjevení. Dítka, buďte znamením těm, kteří jsou daleko od Boha a jeho lásky. Já jsem s vámi a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`