Poselství z Medžugorje, 25. června 2005 - Zjevení pro vizionářku Ivanku


 

Poselství z Medžugorje, 25. června 2005 [O] - Zjevení pro vizionářku Ivanku

Ivanka měla zjevení ve svém rodinném domě. Zjevení trvalo 10 minut. Zjevení byli přítomni pouze členové Ivančiny rodiny, tedy muž a tři děti. Panna Maria dala následující poselství:
Drahé děti, milujte jedni druhé láskou mého Syna. Mír, mír, mír.
Panna Maria byla radostná a vyprávěla Ivance o šestém tajemství.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`