Poselství z Medžugorje, 2. dubna 2006 - Poselství ze zjevení pro Mirjanu


 

Poselství z Medžugorje, 2. dubna 2006 [O] - Poselství ze zjevení pro Mirjanu

I dne 2. dubna, přestože je neděle, bylo zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu veřejně v komunitě Cenacolo. Ke zjevení došlo krátce po 9. hodině. Podle vizionářčina svědectví dala Panna Maria následující závažné poselství.
Přicházím k vám, protože vám chci svým příkladem ukázat důležitost modlitby za ty, kteří nepoznali lásku Boží. Vy se ptejte, jestli mne následujete? Děti moje, což nerozpoznáváte znamení času? Což o nich nemluvíte? Pojďte za mnou. Jako Matka vás volám. Děkuji vám, že jste odpověděli.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`