Poselství z Medžugorje, 2. června 2006 - Poselství ze zjevení pro Mirjanu


 

Poselství z Medžugorje, 2. června 2006 [O] - Poselství ze zjevení pro Mirjanu

Panna Maria požehnala všem přítomným a požehnala všechny předměty, které jsme si přinesli k požehnání. Znovu zdůraznila význam kněžského požehnání. S výrazem lásky i smutku řekla:
Zapamatujte si, děti moje, to vám žehná můj Syn. Neberte to lehkovážně!
Panna Maria mluvila o některých událostech, které se mají stát a řekla:
Není cesty bez mého Syna. Nemyslete si, že budete mít mír a štěstí, jestliže není můj Syn na prvním místě.
Panna Maria dnes nebyla ani nijak zvlášť radostná ani zvlášť smutná, spíše ustaraná.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`