Poselství z Medžugorje, 25. června 2006 - Roční zjevení pro ářku Ivanku


 

Poselství z Medžugorje, 25. června 2006 [O] - Roční zjevení pro ářku Ivanku

Drahé děti, děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. Modlete se, modlete se, modlete se.

Panna Maria byla radostná a mluvila o sedmém tajemství.

Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`