Poselství z Medžugorje, 2. října 2006 - Poselství ze zjevení pro Mirjanu


 

Poselství z Medžugorje, 2. října 2006 [O] - Poselství ze zjevení pro Mirjanu

Drahé děti, přicházím k vám v této vaší době, abych vám přinesla pozvání na věčnost. To je pozvání lásky. Volám vás, abyste milovaly, protože jenom skrze lásku poznáte lásku Boží. Mnozí z vás si myslí, že mají víru v Boha a že znají jeho zákony. Namáhají se, aby žili podle nich, ale nedělají to nejdůležitější, nemilují Ho. Děti moje, modlete se, postěte se. To je cesta, která vám pomůže, abyste se otevřely, abyste milovaly. Jenom skrze lásku Boží se získává věčnost. Já jsem s vámi. Já vás povedu mateřskou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly.
Panna Maria dodala:
Děti moje, u kněze jsou požehnané ruce mého Syna, mějte k nim úctu.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`