Poselství z Medžugorje, 2. ledna 2007 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Other languages: English, Български, Čeština, Italiano, Latviešu, Română

 

Poselství z Medžugorje, 2. ledna 2007 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti! V tomto posvátném čase mnoha Božích milostí a Lásky, která mne posílá k vám, vás prosím, abyste se přibližovali a poznávali mne a mého Syna Ježíše. Půst a modlitba ať jsou vám zbraní. Následujte mne a můj zářný příklad. Já vám pomohu. Jsem s vámi. Děkuji vám.
Panna Maria byla při zjevení zarmoucená. Požehnala všem přítomným a požehnala všechny předměty, které jsme přinesli. Zvláště zarmoucený výraz měla, když mluvila o významu kněžského požehnání a kněžích, že se za ně máme modlit a postit.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`