Poselství z Medžugorje, 2. dubna 2007 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu


 

Poselství z Medžugorje, 2. dubna 2007 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti, Nebuďte tvrdého srdce k Božímu milosrdenství, které se na vás vylévá tak dlouhý váš čas. V tomto zvláštním čase modlitby mi dovolte, abych proměnila vaše srdce, abyste mi pomohli, aby můj Syn vstal z mrtvých ve vašich srdcích a moje Srdce aby triumfovalo. Děkuji vám.
Jak říká Mirjana Panna Maria dodala, že naši pastýři potřebují naše modlitby. Panna Maria požehnala všem přítomným a všechny náboženské předměty a znovu připomněla, že její požehnání je mateřské požehnání a kněžské požehnání je to nejvyšší jaké můžeme na světě dostat, protože při něm nám žehná Ježíš.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`