Poselství z Medžugorje, 2. července 2007 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu


 

Poselství z Medžugorje, 2. července 2007 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti, Ve veliké lásce Boží dnes přicházím k vám, abych vás vedla cestou pokory a dobroty. První zastavení na té cestě, děti, je zpověď. Odložte svojí pýchu a poklekněte před mým Synem. Uvědomte si, drahé děti, že nejste nic a nemůžete nic. Jediné co je vaše, co vlastníte, je váš hřích. Očistěte se a přijměte dobrotu a pokoru. Můj Syn mohl zvítězit silou, ale vybral si dobrotu a lásku. Následujte mého Syna, podejte mi svoji ruku, abychom společně vystoupili na horu a zvítězili. Děkuji vám.
(Panna Maria myslila horu v duchovním slova smyslu). Dále Panna Maria opět zdůraznila význam kněžství a kněžského požehnání.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`