Poselství z Medžugorje, 2. září 2007 - Poselství ze zjevení pro Mirjanu


 

Poselství z Medžugorje, 2. září 2007 [O] - Poselství ze zjevení pro Mirjanu

Drahé děti, v tomto čase Božích znamení, nebojte se protože já jsem s vámi. Veliká Boží láska mne posílá, abych vás vedla ke spáse. Dejte mi svá prostá srdce, očištěná půstem a modlitbou. Jenom v prostotě vašich srdcí je vaše spása. Já budu s vámi a povedu vás. Děkuji vám.
Panna Maria požehnala všem a všechny náboženské předměty
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`