Poselství z Medžugorje, 2. října 2007 - Poselství ze zjevení pro Mirjanu


 

Poselství z Medžugorje, 2. října 2007 [O] - Poselství ze zjevení pro Mirjanu

Drahé děti! Volám vás, abyste mne v mém Božím poslání provázeli otevřeným srdcem a s plnou důvěrou. Cesta, kterou já vás k Bohu vedu je těžká, ale trvalá a nakonec se všichni budeme v Bohu radovat. Proto se děti moje neustávejte modlit za dar víry. Jenom skrze víru bude Boží slovo světlem v té tmě, která nás chce obklopit. Nebojte se, já jsem s vámi! Děkuji vám.
Mirjana řekla: Na závěr zjevení jsem viděla - popsala bych to jako nějaké velmi intenzivní světlo a přitom se otevíralo nebe. Skrze to světlo Panna Maria vešla do nebe.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`