Poselství z Medžugorje, 2. července 2008 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu


 

Poselství z Medžugorje, 2. července 2008 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti! Mateřskou láskou vás chci povzbudit k lásce k bližnímu. Ať můj Syn je zdrojem té lásky. On, který mohl všechno silou si zvolil lásku a dal vám příklad. I dnes vám Bůh skrze mne projevuje nesmírnou dobrotu, a vy, děti moje, máte povinnost na ni odpovědět. Se stejnou dobrotou a velkodušností postupujte s dušemi se kterými se setkáváte. Ať je vaše láska obrací. Tím způsobem můj Syn a jeho láska ve vás vstanou z mrtvých. Děkuji vám.
Panna Maria dodala: "Vaši pastýři potřebují být ve vašich srdcích a vašich modlitbách."
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`