Poselství z Medžugorje, 2. srpna 2008 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu


 

Poselství z Medžugorje, 2. srpna 2008 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti! V mém příchodu k vám, tady mezi vás, se odráží velikost Boží a otevírá se cesta s Bohem k věčnému slovu. Nemějte pocit, že jste slabí, sami a opuštění. S vírou, modlitbou a láskou vystupte na horu spásy. Mše, nejvyšší a nejsilnější čin vaší modlitby, ať je centrem vašeho duchovního života. Věřte a milujte, děti moje. V tom vám pomohou i ti, které můj Syn vybral a povolal. Jak vám, tak i jim, zvláště dávám své mateřské požehnání. Děkuji vám.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`