Poselství z Medžugorje, 2. listopadu 2008 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu


 

Poselství z Medžugorje, 2. listopadu 2008 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti, dnes vás vyzývám k úplnému sjednocení s Bohem. Vaše tělo je na zemi, ale prosím vás, aby vaše duše co nejčastěji byla v Boží blízkosti. To dosáhnete modlitbou, modlitbou otevřeného srdce. Tím způsobem poděkujete Bohu za nesmírnou dobrotu, kterou vám skrze mne dává a upřímným srdcem přijmete závazek, abyste se stejnou dobrotou jednali s dušemi se kterými se setkáte.
Panna Maria dodala: "Od srdce prosím Boha, aby dal sílu a lásku vašim pastýřům, aby vám v tom pomohli a aby vás vedli."
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`