Poselství z Medžugorje, 2. prosince 2008 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu


 

Poselství z Medžugorje, 2. prosince 2008 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti! V tomto svatém čase radostného očekávání, Bůh vyvolil vás malé, aby uskutečnil svoje veliké záměry. Děti moje, buďte pokorní. Skrze vaši pokoru vytvoří Bůh svojí moudrostí z vašich duší vyvolený domov. Budete ho osvětlovat dobrými skutky a tak se s otevřeným srdcem dočkáte narození mého Syna v celé jeho velkodušné lásce. Děkuji vám, drahé děti.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`