Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. března 2009


 

Poselství z Medžugorje, 25. března 2009 [O]

Drahé děti! V tomto jarním čase, kdy se vše probouzí ze zimního spánku, probuďte i vy své duše modlitbou, aby byly připravené přijmout světlo vzkříšeného Ježíše. Ať vás On, dítka, přiblíží svému srdci, abyste se tak stali otevřenými k věčnému životu. Prosím za vás a přimlouvám se před Nejvyšším za vaše upřímné obrácení. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Když se podíváme kolem sebe vidíme, jak se příroda, i když pomalu, probouzí a nastává jaro.
Panna Maria nám v poselství, které nám dala na svátek Zvěstování Páně, 25. března 2009 vyzvala, abychom probudili své duše modlitbou, aby byly připravené přijmout světlo vzkříšeného Krista.
Když nás Panna Maria vyzývá k modlitbě, pak nás napadá, že by bylo potřeba se modlit za obrácení hříšníků, za tento svět a atd. málokdo si vzpomene, že se ta výzva k modlitbě vztahuje na nás samotné.
Slova Panny Marie jsou vždycky prosycená láskou, a tak i v tomto poselství Ona říká: Probuďte své duše modlitbou.
Tato slova jsou výzvou, abychom zaujali jiný postoj k modlitbě než jsme měli dosud. Jsme pozváni především se modlit za svoje obrácení a teprve potom za obrácení druhých lidí. My se potřebujeme nejdříve proměnit a pak se budou měnit naši bližní, pak i celý svět. Tak probuzení se snadno otevřeme Bohu a přijmeme světlo vzkříšeného Krista.

Ježíšovo probodené srdce je nejvyšší výraz Boží lásky k člověku. Ve všech kulturách srdce kromě tělesného orgánu označuje i lásku. Proto nám Panna Maria říká: Ať vás Ježíš přiblíží svému srdci, abyste byli otevření věčnému životu. Ježíš tak miloval lidi, že se nešetřil dokud se nevyčerpal a nevydal, aby lidem ukázal svoji lásku.
Přitom, jako i v oné době tak i dnes, Ježíš není přijímán.
Urážejí Ho, zraňují, zabíjejí jazykem, nadávkami, pomluvami, nenávistí. Proto nás Panna Maria v tomto poselství všechny vybízí, a to nejen nás katolíky, ale celý svět, abychom se přiblížili Ježíšovu srdci, abychom se tak stali otevřenými věčnému životu.
Ztratí se i tato výzva v poušti a prázdnotě tohoto světa? Přeslechneme ještě jednou výzvu Královny míru z Medžugorje ?
Všichni ti, kteří zakusili Boží a Mariinu lásku jsou povinni o ní vydávat svědectví a seznámit Evropu a celý svět s ukřižovanou láskou, která byla probodena, která zemřela na kříži, vstala z mrtvých a dnes je živá.
Každý nový den je příležitost, abychom svědčili o té lásce.
Ať nám pomůže naše největší Přímluvkyně, Prostřednice a Obhájkyně, Blahoslavená Panna Maria.

fra Danko Perutina


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`