Poselství z Medžugorje, 2. dubna 2009 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu


 

Poselství z Medžugorje, 2. dubna 2009 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti! V mých slovech je Boží láska. Děti moje, je to láska, která vás chce obrátit ke spravedlnosti a pravdě. Je to láska, která vás chce zachránit od omylů. A vy, děti moje? Vaše srdce zůstávají uzavřená, jsou tvrdá a neodpovídají na moje výzvy, neupřímná jsou. Mateřskou láskou za vás prosím, protože chci, abyste všichni byli vzkříšeni v mém Synu. Děkuji vám.
Panna Maria požehnala všem přítomným a též všechny předměty, které si přinesli k požehnání. Zjevení měla paní Mirjana Soldo v rodinném domě za přítomnosti rodiny, příbuzných a známých. Dům byl obklopen stovkami věřících a množství dalších poutníků bylo též u Modrého kříže, na úpatí kopce Zjevení.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`