Poselství z Medžugorje, 2. května 2009 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu


 

Poselství z Medžugorje, 2. května 2009 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti! Už dlouho vám dávám svoje mateřské srdce a nabízím svého Syna. Vy mne odmítáte. Dovolujete, aby vás hřích stále více zachvacoval. Dovolujete, aby vás ovládal a ubíral vám soudnost. Moje ubohé děti, rozhlédněte se kolem sebe a dívejte se na znamení času. Což myslíte, že můžete být bez Božího požehnání? Nedovolte, aby vás temnota obklopila. Z hlouby srdce zavolejte mého Syna. Jeho jméno zahání i největší tmu. Já budu s vámi, jenom mne zavolejte: 'Tady jsme Matko, veď nás?' Děkuji vám.
Panna Maria byla velmi smutná. Řekla jen poselství a požehnala nás.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`