Poselství z Medžugorje, 2. června 2009 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu


 

Poselství z Medžugorje, 2. června 2009 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti! Moje láska žádá vaši úplnou a bezpodmínečnou lásku, která vás nenechá stejné, ale bude vás měnit a učit důvěře v mého Syna. Děti moje, svojí láskou vás já zachraňuji a dělám vás pravými svědky dobroty mého Syna. Proto, děti moje, nebojte se dosvědčovat lásku ve jménu mého Syna. Děkuji vám.
Panna Maria nebyla smutná. Požehnala vše a zanechala po sobě symbol zářícího kříže na jehož patě viděla Mirjana Srdce korunované trním.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`