Poselství z Medžugorje, 2. srpna 2009 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu


 

Poselství z Medžugorje, 2. srpna 2009 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

Drahé děti! Přicházím, protože vám mateřskou láskou ukazuji na cestu, kterou máte jít, abyste byly co nejpodobnější mému Synu, a tím samotným, abyste byly co nejpodobnější mému Synu a tím samotným Bohu bližší a milejší. Neodmítejte moji lásku, neodříkávejte se spásy a věčného života kvůli pomíjejícnosti a prázdnotě tohoto života. Mezi vámi jsem, abych vás vedla a jako matka napomínala. Pojďte se mnou.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`