Poselství z Medžugorje, 8. března 1984


 

Poselství z Medžugorje, 8. března 1984 [O]

Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu! Drahé děti, obracejte se vy ve farnosti. To je moje druhé přání. Tak se budou moci obrátit i ti, kteří sem budou přicházet.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`