Poselství z Medžugorje, 15. března 1984


 

Poselství z Medžugorje, 15. března 1984 [O]

I dnes večer jsem vám, drahé děti, zvláštním způsobem vděčna, že jste tady. Bez ustání se klanějte Nejsvětější svátosti oltářní. Já jsem vždy přítomna, když se věřící klanějí. Tehdy se získávají zvláštní milosti.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`