Poselství z Medžugorje, 22. března 1984


 

Poselství z Medžugorje, 22. března 1984 [O]

Drahé děti ! Zvláště dnes večer vás vyzývám, abyste v postu uctívaly rány mého Syna, které utrpěl hříchem této farnosti. Spojte se s mými modlitbami za farnost, aby pro něj muka byla snesitelná. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. Přicházejte nadále v co největším počtu!
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`