Poselství z Medžugorje, 5. dubna 1984


 

Poselství z Medžugorje, 5. dubna 1984 [O]

Drahé děti ! Tohoto večera vás zvláště prosím, abyste uctívaly Srdce mého Syna Ježíše. Dávejte zadostiučinění za ránu způsobenou Srdci mého Syna. To Srdce je zraněno jakýmkoli hříchem. Děkuji vám, že jste i dnes večer přišly!
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`