Poselství z Medžugorje, 19. dubna 1984


 

Poselství z Medžugorje, 19. dubna 1984 [O]

Drahé děti ! Mějte se mnou soucit. Modlete se, modlete se, modlete se !!!
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`