Poselství z Medžugorje, 10. května 1984


 

Poselství z Medžugorje, 10. května 1984 [O]

Mnozí věřící cítili, že se jich poslední poselství Panny Marie osobně týká. Někteří si mysleli, že Panna Maria nebude nadále sdělovat vzkazy pro farnost. Ale Ona tento večera řekla:
Já k vám mluvím a přeji si mluvit i nadále. Jenom poslouchejte má ponaučení !
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`